metalshop   /   KÄYTTÖEHDOT

KÄYTTÖEHDOT

yrityksen METALSHOP.CZ, s. r. o., joka sijaitsee osoitteessa 174 Bystřice, Frýdek-Místekin piirikunta, postinumero: 73995, tunnistenumero: 28574699, asiakirjanumerolla C 32711, Ostravan alueellisen tuomioistuimen alaisena

1. Johdantoehdot

1.1. Nämä toimitusehdot (jatkossa "ehdot") määrittelevät myyjän ja asiakkaan väliset vastavuoroiset oikeudet ja velvollisuudet lain §1751 kohdan 1 mukaisesti, nro 89/2012 Sb., Siviililaki. Ne määrittelevät myös palveluntarjoajan ja käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet liittyen käyttäjän tiliin.

1.2. Ehtoja käsiteltäessä käytetään termejä, jotka alkavat isolla kirjaimella seuraavasti:

Myyjä
myyjä siviililain §2079 mukaisesti, jäljempänä METALSHOP.CZ, s.r.o. 

Asiakas
asiakas siviililain §2079 mukaisesti

Sopimus
ostosopimus, joka on tehty myyjän ja asiakkaan välillä Kuluttaja

kuluttaja
henkilö, joka ei liiketoimintansa tai ammattinsa piirissä tee sopimusta myyjän kanssa

verkkosivusto
Verkkosivustoksi katsomme ohjelman tai sovelluksen, joka on saatavilla verkossa osoitteessa www.metalshop.fi. Sen päätoiminto on mahdollistaa tuotteiden näyttämisen, valitsemisen ja tilaamisen käyttäjän toimesta.

Ostoskori
Se on verkkosivuston osa, joka muodostuu automaattisesti asiakkaan aktivoidessa useita toimintoja, mukaan lukien tuotteiden lisääminen, poistaminen ja määrän muuttaminen

Palveluntarjoaja
henkilö, joka mahdollistaa käyttäjätilin käytön; METALSHOP.CZ, s.r.o.

Käyttäjätili
verkkosivuston osa, joka on saatavilla yhdelle tietylle käyttäjälle, se perustetaan rekisteröinnin kautta ja on käytettävissä vahvistettujen käyttötietojen jälkeen

Käyttäjätili
henkilö, joka käyttää käyttäjätiliä

2. Käyttäjätili

2.1. Käyttäjällä on oikeus luoda käyttäjätili verkkosivustolle tuotteiden tilaamisen helpottamiseksi.

2.2. Käyttäjä luo käyttäjätilin seuraavalla tavalla: Hän täyttää ainakin tarvittavat tiedot verkkosivustolla, erityisesti etunimensä, sukunimensä, laskutusosoitteensa, sähköpostiosoitteensa, käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, ja tallentaa nämä tiedot. Samalla hänen on hyväksyttävä ehdot ja henkilötietojen käsittely (jatkossa "rekisteröinti").

2.3. Katsomme käyttäjätiliin syötetyt tiedot oikeiksi. Mahdollisista virheistä vastaa vain käyttäjä.

2.4. Käyttäjätilin käyttöoikeus on rajoitettu kirjautumistiedoilla, jotka ovat käyttäjätunnus ja salasana (jatkossa "kirjautumistiedot"). Sekä käyttäjän että palveluntarjoajan on pidettävä nämä tiedot luottamuksellisina.

2.5. Käyttäjällä ei ole oikeutta sallia muiden henkilöiden käyttää hänen käyttäjätiliään.

2.6. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa Käyttäjätili, erityisesti jos käyttäjä on ollut passiivinen yli vuoden ajan, tai jos asiakas rikkoo Sopimukseen liittyviä oikeuksiaan, mukaan lukien ehdot.

2.7. Käyttäjä on tietoinen siitä, että hänen tiliään ei voi käyttää, erityisesti palveluntarjoajan ohjelmisto- ja laitteistohuollon tai kolmannen osapuolen laitteisto- ja ohjelmistohuollon yhteydessä.

2.8. Käyttäjälle pätevät samankaltaiset rajoitukset kuin kohdissa 9.9. ja 9.10.

3. Sopimuksen tekeminen

3.1. Kaikki myyjän verkkosivustolla olevat tuotteet ovat vain informatiivisia, eikä Myyjä ole velvollinen tekemään sopimusta näihin tuotteisiin liittyen. Siviililain § 1732 ei ole sovellettavissa.

3.2. Jos asiakas haluaa tilata tuotteita, hänen on lisättävä ne ostoskoriin ilmoittaen tuotteen määrä ja täytettävä sen jälkeen lomake verkkosivustolla, joka sisältää:

 • a) tietoa tilattavista tuotteista, niiden määrästä,
 • b) tietoa hinnan maksamisesta,
 • c) tietoa toimituksesta, ja
 • d) tietoa toimituskuluihin liittyvistä kuluista,
 • e) tiedot Asiakkaan etu- ja sukunimestä, hänen laskutusosoitteestaan, hänen sähköpostiosoitteestaan. Jos Asiakas on sama kuin käyttäjä, nämä tiedot syötetään automaattisesti (jatkossa "Tilaus").

3.3. Syötettyjä tietoja on mahdollista tarkistaa ja muokata, mukaan lukien mahdollisuus löytää ja korjata mahdolliset Tilauksen yhteydessä tehdyt virheet.

3.4. Tilaus on lopullinen, kun Asiakas painaa "Tilaa"-painiketta, tämä on tarjous (jatkossa "tarjous") ja se on sitova Asiakkaalle.

3.5. Myyjä vahvistaa Tilauksen asiakkaalle välittömästi sähköpostitse. Myyjä lähettää vahvistuksen Asiakkaan käyttäjätiliin tai tilaukseen syötettyyn sähköpostiosoitteeseen. Kun Myyjä vahvistaa tilauksen, se on Sopimuksen hyväksyntä (jatkossa "Hyväksyntä")."

3.6. Sopimus on mahdollista tehdä tšekin kielellä.

3.7. Sopimus arkistoidaan Myyjän toimesta viiden vuoden ajan elektronisessa muodossa. Asiakas voi käyttää sitä Käyttäjätilinsä kautta.

3.8. Omistusoikeudet siirtyvät Asiakkaalle hetkellä, jolloin hän maksaa Tuotteen hinnan kokonaisuudessaan, kuten Sopimuksessa on mainittu.

4. Maksuehdot

4.1. Verkkosivusto sisältää tietoa Tuotteista, mukaan lukien Tuotteiden hinnat (jatkossa "Hinta"). Hintaan sisältyy arvonlisävero ja kaikki muut maksut. Hinta on voimassa, kun se julkaistaan Verkkosivustolla. Tämä ei vaikuta Myyjän mahdollisuuteen tehdä Sopimus yksilöllisesti.

4.2. Asiakkaan on maksettava Tuotteen Hinta, mukaan lukien Pakkaus- ja Toimituskulut, sekä Toimitus sovitulla määrällä. Ellei toisin mainita, Hintaan sisältyy jo Pakkaus- ja Toimituskulut.

4.3. Kommunikaatiokulut eivät vaikuta Hintaan, ja Myyjä voi periä vain Kuljetuskustannukset. 

4.4. Myyjällä on oikeus vaatia täyttä tai osittaista Maksua ennen Tuotteen toimittamista Asiakkaalle. Siviililain §2119, kohdan 1 mukaista säännöstä ei sovelleta tässä tapauksessa.

4.5. Hinnan voi maksaa Myyjälle seuraavilla tavoilla:

 • a) Suoraveloituksella PayPalin kautta
 • b) Luottokortilla,
 • c) MobilePay,
 • d) Trustly,
 • e) Klarna.

4.6. Asiakas ilmoittaa maksutavan Tilauksessa.

4.7. Asiakas voi muuttaa maksutapaa vain, jos Myyjä suostuu muutokseen. Tämä muutos on ehdotettava Myyjälle kirjallisesti ja toimitettava hänen sähköpostiosoitteeseensa tai laskutusosoitteeseensa.

4.8. Myyjä varaa oikeuden kieltää Asiakkaalta maksutavan, kuten kohdassa 4.5 mainitaan.

4.9. Käteismaksun tai luottokorttimaksun tapauksessa Hinta on perittävissä ostohetkellä. Suoraveloituksen tapauksessa Hinta on perittävissä 7 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä. Jos hintaa ei makseta perittävissä olevana, katsotaan, että Asiakas on perääntynyt.

4.10. Suoraveloituksen tapauksessa Asiakkaalle annetaan viitenumero hyväksynnässä viimeistään. Asiakkaan on maksettava hinta ja ilmoitettava tämä numero.

4.11. Suoraveloituksen tapauksessa velvollisuus maksaa hinta täyttyy sillä hetkellä, kun rahat siirtyvät Myyjän tilille.

4.12. Jos Myyjä myöntää Asiakkaalle alennuksia, niitä ei voida yhdistää.

4.13. Jos se on tavallista liiketoiminnassa, tai jos säännökset sitä edellyttävät, Myyjä laatii Asiakkaalle laskun Sopimukseen liittyvistä maksuista.

5. Toimitusehdot

5.1. Myyjä sallii seuraavat toimitustavat:

 • a) henkilökohtainen ostaminen Myyjän toimitiloista,
 • b) henkilökohtainen ostaminen Myyjän Verkkosivustolla ilmoittamassa paikassa (jatkossa "toimituspaikka"),
 • c) toimitus Asiakkaalle Tilauksessa ilmoittamaan paikkaan rahtikuljetuksen kautta

5.2. Erityisesti vaaditun kuljetuksen tapauksessa Asiakas kantaa riskin ja lisäkulut, jotka liittyvät kuljetukseen.

5.3. Jos Myyjän on toimitettava tuote Asiakkaan Tilauksessa ilmoittamaan paikkaan, Asiakkaan on otettava tuote vastaan toimitettaessa. Henkilökohtaisen oston tapauksessa vastaanoton raja on kymmenen työpäivää.

5.4. Jos vastaanotto on sovittu toimituksella, Myyjä täyttää velvollisuutensa luovuttaa tuote, kun hän luovuttaa tuotteen ensimmäiselle rahtikuljettajalle. Jos Asiakas on Kuluttaja, Myyjä täyttää velvollisuutensa luovuttaessaan tuotteen Kuluttajan käsiin. Tämä ei ole voimassa, jos Kuluttaja on pyytänyt rahtikuljettajaa, jota Myyjä ei ole hänelle tarjonnut.

5.5. Myyjä tai rahtikuljettaja voi vaatia Asiakkaan tunnistautumista, mikä voidaan tehdä esittämällä henkilökortin tai passin. Myyjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tuotetta.

5.6. Jos Asiakas ei ota tuotetta vastaan Ehtojen kohdan 5.3 määritellyssä ajassa, Asiakkaan on maksettava varastointi- tai uudelleentoimituskulut. Myyjällä on oikeus myydä tuote, kun hän on varoittanut Asiakasta sähköpostitse ja antanut hänelle sopivan aikarajan. Varastointi- ja uudelleentoimituskulut voidaan vaatia Asiakkaalta maksettavaksi, ja Myyjällä on oikeus sisällyttää nämä kulut.

5.7. Myyjän on toimitettava tuotteet ja annettava Asiakkaalle mahdollisuus käyttää tuotetta viidentoista päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä, ellei toisin ole mainittu. Jos tuote on merkitty "varastossa", Myyjä lähettää tuotteen viimeistään kahden työpäivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä.

5.8. Suoraveloituksen tapauksessa Myyjän tilille, maksujärjestelmän kautta tai online-maksuvälineellä, Myyjä on velvollinen toimittamaan tuotteen Asiakkaalle viidentoista päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa Tuotteen Hinta, ellei toisin ole mainittu. Jos tuote on merkitty "varastossa", Myyjä lähettää tuotteen viimeistään kahden työpäivän kuluessa maksusta.

5.9. Jos Myyjä ei täytä velvollisuuttaan toimittaa tuote kohdissa 5.7 tai 5.8 mainitun mukaisesti, Asiakas ilmoittaa hänelle, että tuote on toimitettava sopivassa aikarajassa. Jos Myyjä ei täytä velvollisuuttaan määräajassa, Asiakkaalla on oikeus perääntyä sopimuksesta.

5.10. Tuotteisiin liittyvät asiakirjat, erityisesti lasku, todistukset lähetetään Asiakkaalle Myyjän toimesta kahden päivän kuluessa tuotteen vastaanotosta.

6. Riskien siirtyminen

6.1. Jos tuote ostetaan Myyjän toimitiloista tai toimituspaikalta, vahingon riski siirtyy Asiakkaalle tuotteen vastaanottohetkellä tai kun toimitus oli määrä toimittaa ja Asiakkaalle ilmoitetaan, että hän voi käyttää tuotetta.

6.2. Jos toimituksessa sovitaan rahtikuljettajasta, riski siirtyy Asiakkaalle, kun tuote luovutetaan ensimmäiselle rahtikuljettajalle Sopimuksen mukaisesti. Jos Myyjän on luovutettava tuote tietyssä paikassa, riski ei siirry Asiakkaalle, ellei sitä luovuteta rahtikuljettajalle paikassa. Myyjällä on oikeus pitää tuotteeseen liittyvät asiakirjat, mutta tämä ei vaikuta riskien siirtymiseen. Jos Kuluttaja on Asiakas, riski siirtyy tuotteen luovuttamisen hetkellä hänen käsiinsä, tämä ei ole voimassa, jos Kuluttaja on pyytänyt kuljetusta rahtikuljettajalta, jota Myyjä ei ole hänelle tarjonnut.

6.3. Riski ei siirry Asiakkaalle, ellei tuotetta ole merkitty Sopimuksen mukaisesti tuotemerkein, varustettu asiakirjoilla tai Asiakasta ole informoitu muulla tavalla.

6.4. Asiakkaan on maksettava Hinta, vaikka tuote olisi vahingoittunut tai kadonnut, kun riskit on jo siirretty hänelle, ellei tappio ja vahinko johtuneet Myyjän velvoitteiden rikkomisesta.

Virheellinen suorituskyky, takuu, reklamaatio

7.1 Sopimusosapuolten oikeudet ja velvoitteet määräytyvät lain mukaan, erityisesti lain nro 89/2012 Sb. § 1914–1925, § 2099–2117 ja § 2161–2174 mukaisesti, Siviililaki.

7.2 Asiakkaan on tarkastettava tuote mahdollisimman pian riskien siirron jälkeen ja tarkistettava sen ominaisuudet ja määrä sekä tarkistettava paketin eheys. Jos hän löytää vian, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä Myyjälle tai rahtikuljettajalle, ja Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta tuotetta. Jos Asiakas vastaanottaa viallisen tuotteen, hänen on kuvattava viat protokollan mukaisesti. Jos hän ei tee näin, hänen reklamaatioikeutensa koskien tuotteita, joissa virheellinen suorituskyky, raukeavat.

7.3 Myyjä takaa Asiakkaalle, että tuote ei ole viallinen toimitushetkellä. Tuotetta vastaanotettaessa:

7.3.1 sen ominaisuudet voivat olla molempien osapuolten sopimat tai Myyjän kuvaamat, tai Asiakkaan odottamat tuotteen mainonnan ja luonteen perusteella, jos sopimusta ei ole,

7.3.2 sitä voidaan käyttää Myyjän ilmoittamaan tarkoitukseen tai tarkoitukseen, johon sitä tavallisesti käytetään,

7.3.3 sen laatu vastaa näytettä tai mallia, jos laatu on määritelty näin,

7.3.4 se on asianmukaisessa määrässä, mitoissa tai painossa, ja

7.3.5 se on lainmukainen.

7.4 Jos vika ilmenee kuuden kuukauden kuluessa vastaanotosta, katsotaan, että se oli olemassa vastaanotettaessa.

7.5 Vika on Myyjän velvoitteiden merkittävä rikkominen, jos Myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että toinen osapuoli ei olisi tehnyt Sopimusta, jos hän olisi voinut odottaa vikaa. Muissa tapauksissa se ei ole merkittävä rikkomus.

7.6 Jos virheellinen suorituskyky on Sopimuksen merkittävä rikkomus, Asiakkaalla on oikeus pyytää uutta toimitusta, korjausta, kohtuullista alennusta tai perääntyä Sopimuksesta.

7.7 Jos virheellinen suorituskyky ei ole Sopimuksen merkittävä rikkomus, Asiakkaalla on oikeus pyytää korjausta tai kohtuullista alennusta.

7.8 Asiakkaan on ilmoitettava vika Myyjälle välittömästi sen jälkeen, kun hän on havainnut sen tarkistettuaan ja huolehdittuaan tuotteesta. Jos vika on piilotettu, Asiakkaan on ilmoitettava vika Myyjälle välittömästi sen havaitsemisen jälkeen, viimeistään kahden vuoden kuluessa. Reklamaation yhteydessä tai sen jälkeen Asiakas ilmoittaa Myyjälle valitsemansa reklamaation menetelmän. Jos hän ei tee sitä ajoissa, hänellä on oikeus reklamaatioon kohdan 7.7 mukaisesti, vaikka vika olisi Sopimuksen merkittävä rikkomus.

7.9 Näitä oikeuksia voidaan käyttää Myyjän toimitiloissa, jos se on mahdollista tuotteiden laajuuden osalta, tai siinä paikassa, missä Myyjä sijaitsee, tai muissa tiloissa. Tai Asiakkaan on haettava oikeutensa korjausta varten valtuutetulta osapuolelta, joka on mainittu Myyjän antamassa todistuksessa, jos se on Asiakkaalle lähempänä. Reklamaatio katsotaan jätetyksi sen vastaanottohetkellä.

7.10 Reklamaatio ei vaikuta Asiakkaan velvollisuuteen maksaa tuotteesta. Siviililain § 2108 mukaista säännöstä ei sovelleta. Tätä kohtaa ei voida käyttää, jos Kuluttaja on Asiakas.

7.11 Asiakas ei voi peruuttaa sopimusta tai pyytää uutta toimitusta, jos hän ei voi palauttaa tuotetta vastaanottohetken tilassa. Tämä ei ole voimassa:

7.11.1 jos muutokset ovat tulosta vikojen löytämiseksi suoritetusta tarkastuksesta,

7.11.2, jos Asiakas on käyttänyt tuotetta ennen vian löytämistä,

7.11.3 jos Asiakas ei ole aiheuttanut tuotteen palauttamisen mahdottomuutta muuttumattomassa tilassa toiminnallaan tai laiminlyönnillään, tai

7.11.4 jos Asiakas oli myynyt tuotteen ennen vian löytämistä, kuluttanut sen tai muokannut tuotetta käytön yhteydessä, jos tämä on tapahtunut vain osittain, Asiakas reklamoi vain sen, mitä hän voi reklamoida, ja korvaa Myyjälle sen verran, kuin hän on hyödyntänyt tuotetta.

Oikeudet virheelliseen suoritukseen liittyen lakisääteisiin velvoitteisiin

7.12 Asiakkaalla on oikeus vaatia vikaoikeutta, jos vika ilmenee kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa vastaanotosta, ellei kyseessä ole alehintaan myyty tuote, jos vika on alemman hinnan syy, kulumista aiheuttanut satunnainen käyttö, käytetyssä tuotteessa käytön ja kulumisen mukainen vika, joka tuotteella oli vastaanotettaessa, tai se johtuu tuotteen luonteesta.

7.13 Jos tuotteella ei ole kohdan 7.3 mainittuja ominaisuuksia, Asiakas voi vaatia jopa uutta virheetöntä tuotetta, mikäli se on kohtuullista tuotteen luonteen suhteen. Jos vika koskee vain osaa tuotteesta, Asiakas voi vaatia osan vaihtoa; jos se ei ole mahdollista, Asiakas voi peruuttaa sopimuksen. Jos se on kohtuutonta vian luonteen suhteen, erityisesti jos vian voi korjata, Asiakkaalla on oikeus vaatia ilmaista korjausta.

7.14 Asiakkaalla on oikeus vaatia uutta tuotetta, osan vaihtoa, jopa jos vian voi korjata, jos hän ei voi käyttää tuotetta saman vian toistuvan esiintymisen tai useiden vikojen samanaikaisen esiintymisen vuoksi. Tässä tapauksessa Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus.

7.15 Jos Asiakas ei peruuta sopimusta eikä käytä oikeuttaan uuden tuotteen, osan vaihdon tai korjauksen suhteen, hän voi vaatia alennusta. Asiakkaalla on oikeus vaatia alennusta myös siinä tapauksessa, että Myyjä ei voi toimittaa uutta tuotetta, vaihtaa osaa tai korjata sitä, ja jos Myyjä ei reagoi kohtuullisessa aikarajassa, tai reklamaatio aiheuttaisi Kuluttaja-Asiakkaalle haittaa.

7.16 Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää oikeuttaan, jos hän tiesi viasta tai hän aiheutti sen.

7.17 Jos tuotteelle on ilmoitettu raja-aika, jonka aikana sitä voidaan käyttää tavallisessa käytössä, Myyjä takaa, että tuote on soveltuva käyttöön tänä aikana tai säilyttää ominaisuutensa. Jos rajoja on useampia, pisimpää niistä sovelletaan. Osapuolten sopimus on kuitenkin etusijalla.

7.18 Oikeudet, jotka liittyvät virheelliseen suoritukseen velvoitteissa kohdissa 7.12–7.17, mukaan lukien oikeus peruuttaa sopimus kohdan 8.4 mukaisesti, eivät ole voimassa, jos Asiakas on yrittäjä ja on ilmeistä, että ostos liittyy hänen liiketoimintaansa Sopimuksen tekohetkellä.

8. Sopimuksen irtisanominen

8.1. Myyjällä on oikeus peruuttaa Sopimus, jos tuotetta ei enää valmisteta, sitä ei toimiteta tai sen hinta on merkittävästi muuttunut.

8.2. Jos Asiakkaalle on palautettava rahoja Sopimuksen peruuttamisen yhteydessä, Myyjä palauttaa ne käyttäen samaa maksutapaa kuin Asiakas käytti maksamiseen.

8.3. Jos Sopimukseen liittyy lahja, on laadittava lahjakirja, jossa on ehdoksi asetettu, että peruutuksen tapauksessa lahjakirja ei ole voimassa ja Asiakkaan on palautettava lahja.

8.4. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Sopimus kohdissa 7.6 ja 7.14 mainittujen ehtojen mukaisesti.

Sopimuksen peruuttaminen Kuluttajan toimesta

8.5. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa Sopimus neljäntoista päivän kuluessa. Eri Sopimustyypeillä on erilaisia määräyksiä:

8.5.1. Jos kyseessä on ostosopimus, ajanjakso alkaa tuotteen vastaanottopäivästä.

8.5.2. Jos kyseessä on sopimus, joka sisältää useita tuotetyyppejä tai toimituksia useissa osissa, ajanjakso alkaa viimeisen toimituksen päivästä.

8.5.3. Jos kyseessä on sopimus, joka sisältää tuotteiden säännöllisen toimituksen, ajanjakso alkaa ensimmäisen toimituksen vastaanottopäivästä.

8.6. Kuluttajan on otettava huomioon, että siviililain § 1837 mukaisesti hän ei voi peruuttaa sopimusta, joka on muokattu hänen toiveidensa mukaiseksi, joka on pilaantuva, tai tuotetta, joka on avattu eikä sitä voida palauttaa, ääni- tai kuvatallenteiden tai ohjelmistojen toimitusta, jotka on avattu, lehtien, aikakauslehtien toimitusta tai digitaalisen sisällön toimitusta, ellei sitä ole toimitettu fyysisellä kantajalla ja toimitettu Kuluttajan aiemman suostumuksen mukaisesti ennen peruutusajan päättymistä.

8.7. Jos Kuluttaja haluaa peruuttaa Sopimuksen, hän voi käyttää Myyjän tarjoamaa peruutuslomaketta, joka on liitetty Ehtoihin. Peruutuslomake on lähetettävä Myyjän sähköpostiosoitteeseen: info@metalshop.fi ja siitä vahvistetaan Kuluttajalle välittömästi kirjallisesti.

8.8. Peruutuksen on tapahduttava välittömästi, viimeistään neljäntoista päivän kuluessa Kuluttajan on toimitettava tai luovutettava tuote, jonka hän on vastaanottanut. Kuluttaja on tietoinen siitä, että hän jakaa peruutuksen kustannukset. Asiakas on velvollinen palauttamaan tuotteen siistinä, asianmukaisesti pakattuna kaikkine tarvikkeineen ja vahingoittumattomina. Keräilytavaroiden palauttamiseksi vaaditaan alkuperäinen pakkaus. Jos tuote ei ole ehjä, Myyjällä on oikeus yksipuolisesti huomioida vahinkovaatimus tämän kohdan mukaisesti.

8.9. Neljäntoista päivän kuluessa peruutuksesta Myyjän on palautettava Kuluttajalle kaikki häneltä saadut varat, mukaan lukien halvimman kuljetuksen kulut. Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan Kuluttajalle ennen kuin Kuluttaja on todistanut, että hän on jo lähettänyt tuotteen, tai ennen kuin Myyjä on sen vastaanottanut. Kuluttaja suostuu siihen, että hänelle palautetaan samalla tavalla kuin hän maksoi.

8.10. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa Sopimus kohdan 5.9 mukaisesti.

9. Henkilötietojen suoja

9.1. Asiakkaan yksityisyyden suoja säätelee lakia nro 101/2000 Sb. henkilötietojen suojasta myöhempien säädösten mukaisesti.

9.2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Sopimukseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, mukaan lukien toimitus ja maksaminen, Käyttäjätilin tarjoaminen ja Myyjän markkinointitarpeet. Jos Asiakas ei suostu jonkin henkilötiedon käsittelyyn, se ei ole este Sopimuksen tekemiselle.

9.3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Sopimukseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, mukaan lukien toimitus ja maksu, käyttäjätilin tarjoaminen ja Myyjän markkinointitarpeet. Jos Asiakas ei hyväksy joidenkin henkilötietojen käsittelyä, se ei ole este sopimuksen tekemiselle.

9.4. Asiakas on tietoinen velvollisuudestaan antaa tosia ja täydellisiä tietoja Käyttäjätilinsä rekisteröinnissä. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, Asiakkaan on ilmoitettava niistä Myyjälle.

9.5. Myyjällä on oikeus ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle prosessorina. Myyjän on pidettävä Asiakkaan tietoja luottamuksellisina, ainoastaan rahtikuljettaja ja maksuliikenne voivat olla poikkeuksia.

9.6. Asiakkaalla on oikeus päästä käsiksi omiin henkilötietoihinsa. Myyjällä on oikeus periä kohtuullinen hinta henkilötietojen käsittelystä, mutta nämä kulut eivät saa ylittää tarpeellisia kuluja. Jos Asiakas katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty virheellisesti tai lain vastaisesti, Asiakkaalla on oikeus pyytää selitystä kohdan 9.5 mukaisesti käsitellyistä henkilötiedoistaan. Asiakkaalla on oikeus pyytää haitallisen tilanteen korjaamista.

9.7. Asiakkaalla on oikeus päästä käsiksi omiin henkilötietoihinsa. Myyjällä on oikeus periä kohtuullinen hinta henkilötietojen käsittelystä, mutta nämä kulut eivät saa ylittää tarpeellisia kuluja. Jos Asiakas katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty virheellisesti tai lain vastaisesti, Asiakkaalla on oikeus pyytää selitystä kohdan 9.6 mukaisesti käsitellyistä henkilötiedoistaan. Asiakkaalla on oikeus pyytää haitallisen tilanteen korjaamista.

9.8. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

Uutiskirjeiden lähettäminen ja evästeiden tallentaminen

9.9. Jos Asiakas ei ilmoita toisin tilauksen yhteydessä, Myyjä katsoo, että hän on suostunut Myyjän palveluihin, tuotteisiin tai toimitiloihin liittyvien uutiskirjeiden lähettämiseen. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa, ja tämä on tehtävä kirjallisesti Myyjän laskutusosoitteeseen tai uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

9.10. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle, että hän käsittelee evästeitä lain nro 127/2005 Sb., elektronisen viestinnän § 89 kohdan 3 mukaisesti, mukaan lukien pysyvät evästetiedostot, ja Käyttäjä suostuu tähän. Suostumus on voimassa 10 vuotta. 

9.11. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa evästeiden käsittelyyn selaimensa asetuksilla.

9.12. Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjän evästeitä verkkosivuston parantamiseksi ja sisällön ja mainosten personoinniksi, sosiaalisen median toimintojen tarjoamiseksi ja vierailutiheyden analysoimiseksi.

10. Sähköinen myynnin rekisteröinti

Myyjä on velvollinen antamaan Ostajalle Tšekin sähköisen myynnin rekisteröintilain (EET) mukaisen kuitin ostoksesta. Samalla Myyjä on myös velvollinen rekisteröimään saadun maksun veroviranomaiselle verkossa; teknisen vian sattuessa viimeistään 48 tunnin kuluessa.

11. Loppusäännökset

11.1. Myyjän ja Asiakkaan välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia säätelee Tšekin tasavallan lainsäädäntö, erityisesti Siviililaki.

11.2. Myyjän ja Asiakkaan välillä ei ole lain nro 89/2012 Sb. § 1816 kohdan 1 kirjaimen e) mukaisia moraalisia käyttäytymiskoodeja, Siviililaki.

11.3. Käyttäjän Rekisteröinnin tapauksessa kaikki Siviililain § 1752 kohdan 1 ehdot täyttyvät ja Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Ehtoja. Tämä ei vaikuta ennen muutoksia syntyneisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Muutokset on julkaistava Verkkosivustolla ja/tai sähköpostitse Verkkosivuston tietokannassa. Käyttäjällä on oikeus hylätä nämä muutokset kolmen työpäivän kuluessa ensimmäisestä kirjautumisesta Käyttäjätilille muutosten jälkeen (jos muutokset julkaistaan Verkkosivustolla) tai sähköpostin toimituksesta hänen sähköpostiosoitteeseensa (jos muutokset julkaistaan sähköpostitse) ja irtisanoa velvoite kolmen päivän aikana, mikä on tarpeeksi pitkä aika hankkia samanlainen tuote toiselta toimittajalta.

11.4. Myyjän yhteystiedot: laskutusosoite METALSHOP.CZ, s.r.o., 174 Bystřice (entisen tiilitehtaan tilat), 73995 Bystřice (Frýdek-Místekin piirikunta), sähköpostiosoite: info@metalshop.fi

11.5. EU-komissio on valmistellut alustan tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuun. Kuluttajilla on mahdollisuus ratkaista verkkotilauksiin liittyvät riidat ensin ilman tuomarin väliintuloa. Tämä riidanratkaisualusta on saavutettavissa tämän ulkoisen linkin kautta:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emme kuitenkaan ole velvoitettuja eikä aio osallistua vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun tuomioistuimen ulkopuolisten (ei-oikeudellisten) elinten edessä EU:n Online Dispute Resolution -asetuksen mukaisesti (https://ec.europa.eu/odr). Jos sinulla on valituksia vastaanottamistasi tavaroista, ota yhteyttä meihin osoitteessa info@metalshop.fi

11.6. Ehdot astuivat voimaan 3.6.2016.

Ole ensimmäisenä tietoinen kampanjoistamme sekä uutisista ja saat 4€ alennuksen ensimmäisestä ostoksestasi.